วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

พนักงานส่งเอกสาร รายจุด // พนักงานรับส่งเอกสาร รายชิ้น ( Messenger by job )

พนักงานส่งเอกสาร

พนักงานรับส่งเอกสาร รายชิ้น

OF Messenger by JobCall-center 02-933-6200 หรือ www.OFonline.net

พนักงานส่งเอกสาร พนักงานรับส่งเอกสาร รายชิ้น โดย Outsourcing Factory มีรายละเอียด ดังนี้

1. OF Messenger : พนักงานรับส่งเอกสาร รายชิ้น

พนักงานส่งเอกสาร ที่เป็น เด็กดี เท่านั้น : พนักงานส่งเอกสาร ผ่านการคัดเลือก และอบรมมารยาท ก่อนเข้าปฏิบัติงาน ของพนักงานส่งเอกสาร ประจำ สำนักงานต่างๆ

2. OF Messenger : พนักงานส่งเอกสาร รายชิ้น

นับค่าบริการ พนักงานส่งเอกสาร กิโลเมตรที่ 0 ที่ บ้านท่าน : พนักงานส่งเอกสาร คิดค่าบริการเริ่มต้น ที่สถานที่ของท่าน

3. OF Messenger : พนักงานรับส่งเอกสาร รายชิ้น

มี พนักงานรับส่งเอกสาร ทดแทนตลอดเวลา : ทีม พนักงานรับส่งเอกสาร จัดเตรียม พนักงานส่งเอกสาร สำรอง และมาตรการ แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน อุบัติเหตุ ตลอดเวลา เพื่อเอกสาร ของท่านถึงที่หมายอย่างปลอดภัย


4. OF Messenger : พนักงานส่งเอกสาร รายชิ้น

ตรวจสอบความสำเร็จ พนักงานรับส่งเอกสาร : หัวหน้าฝ่ายงาน ส่งเอกสาร ตรวจสอบผลตลอดเวลา เพื่อให้จาก พนักงานรับส่งเอกสาร ของท่านถึงกำหนดตรงเวลาทุกชิ้น


5. OF Messenger : พนักงานรับส่งเอกสาร รายชิ้น

Call Center ตอบทุกคำถาม : Call center 02-933-6200 ตรวจสอบ ติดตามงาน รายงานผล และให้คำตอบ งานของพนักงานรับส่งเอกสาร ของท่าน


ตรวจสอบอัตราค่าบริการ พนักงานส่งเอกสาร รายชิ้น ด้วยตนเอง

OF Messenger by Job Click!!


ติดต่อสอบถามบริการ

OF Messenger by Job

พนักงานรับส่งเอกสาร รายชิ้น

ติดต่อ 02-933-6200